• Σχόλιο του χρήστη 'Δημηρόπουλος Στ.' | 18 Σεπτεμβρίου 2016, 18:41

    Συμφωνώ με όλους του συναδέλφους. Οι νόμοι των αυθαιρέτων είναι δαιδαλώδεις και περίπλοκοι και επιδέχονται πολλαπλών ερμηνειών διότι απλούστατα καλούνται να περιγράψουν όχι το νόμιμο αλλά το παράνομο (συνήθως οι νόμοι περιγράφουν το νόμιμο)!!! Αποτέλεσμα των διαφορετικών ερμηνειών και προσεγγίσεων θα είναι οι διενέξεις μεταξύ ιδιοκτήτη, μηχανικού και ελεγκτή. Πρόταση: 1)προσλάβετε δικαστές διότι θα πλημμυρίσουν τα αστικά δικαστήρια και 2)Βρείτε εναλλακτικούς πόρους για να καλύψετε την τρύπα από τα απωλεσθέντα ποσά, καθώς θα παγώσουν σε συντριπτικό βαθμό οι τακτοποιήσεις και κατ' επέκταση οι μεταβιβάσεις (αφού μηχανικοί και πολίτες δεν θα προχωρούν σε τακτοποιήσεις φοβούμενοι τον πέλεκυ του ελεγκτή ή ο μηχανικός θα υπερδιογκώνει τα πρόστιμα για να είναι ήσυχος και θα καθιστά το ύψος του προστίμου απαγορευτικό για τον πολίτη-ιδιοκτήτη). 3)Το Τ.Ε.Ε. να οργανώσει πρόσλήψεις μηχανικών για τις απειράριθμες διαιτητικές πραγματογνωμοσύνες που θα κληθεί να υλοποιήσει κατόπι των διενέξεων που θα συμβούν κατά χλιάδες. Εναλλακτικά αφού δεν εμπιστεύεστε την σφραγίδα του μηχανικού: Βάλτε 1 φίλτρο ώστε να μην αναμιγνύεται ο ελεγκτής σε όλες τις περιπτώσεις (πχ κατηγορία 5 ή αποδειτικών παλαιότητας ή εξαιρέσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/13......)