• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος Πεταλάς' | 18 Σεπτεμβρίου 2016, 21:29

    Αναφορικά για την Αμοιβή Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ απαιτείται προσοχή στον προσδιορισμό των συντελεστών Β και V1 προκειμένου η αμοιβή του αξιολογητή να μην είναι ούτε ιδιαίτερα μικρή (γιατι σε αυτην την περίπτωση θα δώσει λιγότερες ανθρωποώρες για τον έλεγχο της ΜΠΕ) αλλά ούτε και υπερβολικά μεγάλη ωστε τελικά να φτάνει στα όρια του 40 με 50% της αμοιβής σύνταξης της ΜΠΕ. Ένα καλό ποσοστό θα ήταν το 20% της υπολογίμενης αμοιβής ΜΠΕ. Για την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος