• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος' | 18 Σεπτεμβρίου 2016, 23:46

    - Η απαίτηση ηλεκτρονικής βεβαίωσης του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 θα ισχύει και για τις απλές βεβαιώσεις μηχανικού ή μόνο για όσες δηλώσεις τακτοποιούνται αυθαιρεσίες; - Γνώμη μου είναι ότι δεν θα έπρεπε ο υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτου να γίνεται από ιδιώτη μηχανικό ή από ελεγκτή δόμησης. Να πάρει την ευθύνη δημόσια υπηρεσία αφού της προσκομιθεί η απαραίτητη μετρητική πληροφορία συν όποια επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται από τον μηχανικό που αναλαμβάνει την τακτοποίηση. Φυσικά αν ο υπολογισμός του προστίμου ήταν απλός και χωρίς ασάφειες (π.χ. όπως στο Ν.3843/10) τότε και μόνο θα ήταν ασφαλές να υπολογίσει το πρόστιμο ιδιώτης μηχανικός χωρίς να μπορεί να τον αμφισβητήσει κάνεις εφόσον οι μετρήσεις που έχει κάνει είναι σωστές. Ο ρόλος του ελεγκτή δόμησης θα έπρεπε να περιοριστεί στον έλεγχο της σωστής καταγραφής και αποτύπωσης των αυθαιρεσιών, και πάλι σε ορισμένες μόνο σύνθετες περιπτώσεις υπαγωγών. Οι δε αμοιβές των ελεγκτών δόμησης θα έπρεπε να συμψηφίζονται με το πρόστιμο της τακτοποίησης των αυθαιρεσιών. Επίσης θα ήταν καταστροφικό να εξεταστούν οι παλιές δηλώσεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13 από ελεγκτές δόμησης και να αλλάξουν οι ήδη διαμορφωμένες συνθήκες και ισορροπίες, τη στιγμή μάλιστα που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη γίνει συμβόλαια και έχει αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομίζοντας όλοι, παλιοί και νέοι ιδιοκτήτες, πως έχουν ξεμπερδέψει. Το ίδιο ισχύει και με την μελέτη στατικής επάρκειας.