• Σχόλιο του χρήστη 'Έλενα' | 18 Σεπτεμβρίου 2016, 23:03

    Αντί να βάλουμε συναδέλφους να ελέγχουν συναδέλφους και να έχουμε 100 γνώμες για το ίδιο ζήτημα είναι πιο σωστό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υπολογισμού προστίμου: να γίνει τροποποποίηση του συστήματος ώστε να εισάγουμε μόνο τα τετραγωνικά μέτρα της νόμιμης ιδιοκτησίας και της αυθαίρετης επέκτασης, το παλαιό και το νέο ύψος την παλαιά και την νέα κάλυψη. όλοι οι συντελεστές να προκύπτουν αυτόματα από το σύστημα ώστε να μην βγάζουμε οι μηχανικοί διαφορετικά πρόστιμα. Επιπλέον πιο χρήσιμο θα ήταν τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύονται οι ειδικές μειώσεις, αναπηρία κλπ και τα στοιχεία παλαιότητας να εισάγονται στο σύστημα υποχρεωτικά για τον υπολογισμό του προστίμου (μετά την πληρωμή του παραβόλου) και να προσλάβει το ΤΕΕ 10 μηχανικούς με σαφείς οδηγίες ώστε να ελέγχουν τα στοιχεία αυτά και να δίνουν το οκ για την συνέχεια της δήλωσης. Έτσι και η δήλωση θα έχει ελεγχθεί από κάποια κεντρική υπηρεσία με ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ !!!!!! και εμείς θα κάνουμε καλύτερα την δουλειά μας και δεν θα εξαρτώμαστε από τον οποιοδήποτε υπάλληλο πολεοδομίας ο οποίος έχει διαφορετική άποψη. Τα υπόλοιπα είναι ευθύνη εκάστου συναδέλφου (ορθότητα σχεδίων περιγραφών, τε κλπ).