• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ' | 19 Σεπτεμβρίου 2016, 19:00

    Η πρόθεση για ενιαία αντιμετώπιση των δηλώσεων αυθαιρέτων και έλεγχο της ορθότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το θεσμό των ελεγκτών δόμησης για πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους αναφέρω: (1) ο ελεγκτής δόμησης πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης όλων των ΓΟΚ βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες που ελέγχονται από τον ιδιώτη μηχανικό ώστε να υποβληθεί ορθά μια δήλωση αυθαιρέτου, καθώς και όλων των μεταγενέστερων νόμων που αφορούν νομιμοποιήσεις, αφού ακόμα και στις ΥΔΟΜ είναι δύσκολο να βρει κανείς κάποιον με τέτοιες γνώσεις (2) δεν μπορεί ένας ελεγκτής δόμησης να έχει εντρυφίσει σε όλες τις περιπτώσεις ενός νέου νόμου με τόσες παραμέτρους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς μάλιστα ένα εκτεταμένο επιτελείο για έγκυρες ενυπόγραφες απαντήσεις σε σχετικές διευκρινήσεις των νόμων που ζητάμε κατά καιρούς εμείς οι μηχανικοί (3)πώς μπορεί να ζητηθεί από μηχανικό ελεγκτή δόμησης να κάνει φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας ή πιστοποίηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως συμβόλαια, πιστοποιητικά αναπηρίας, κλπ., κάτι που μαζί με την αποτύπωση που θα πρέπει να κάνει θα έχει στην ουσία κόστος όσο και μια εξ' αρχής δήλωση αυθαιρέτου - δηλαδή ο ιδιώτης θα πρέπει να πληρώσει το διπλάσιο κόστος αμοιβής μηχανικού