• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Κόνσουλας' | 19 Σεπτεμβρίου 2016, 21:11

    Ή η εμπειρία των προηγουμένων τακτοποιήσεων αποδεικνύει ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας (σχετική η από 10/09/2016 ανάρτηση της κ. Χριστίνας Μπεζαντέ στο άρθρο 64, όπου η ίδια, ως μηχανικός, δηλώνει ότι "Από την ισχύ του Ν.4014/2011 ως τώρα έχουν εκδοθεί επανειλημμένα ψευδείς Βεβαιώσεις Μηχανικών, ιδίως σε αλλαγές χρήσης και κατασκευές δύσκολα εντοπίσιμες στις δορυφορικές απεικονίσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για μεταβιβάσεις") ή η πολιτεία υποψιάζεται και φοβάται μη συμβούν φαινόμενα έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων... Ηθικό θέμα για τους μηχανικούς, πλην όμως μην επιφορτίζετε τις συμβολαιογραφικές πράξεις με επιπλέον πιστοποιητικά.