• Σχόλιο του χρήστη 'ΗΛΙΑΣ' | 20 Σεπτεμβρίου 2016, 08:22

    Ο ρόλος της Υ.Δομ εξαντλείται στην έκδοση οικοδομικών αδειών από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο με τον πέλεκυ πειθαρχικής δίωξης αν καθυστερήσει πάνω από 15 ημέρες, ενώ ελέγχεται!!! ως προς λάθη,ελλείψεις (νομιμότητα) της έκδοσης της Ο.Α από τον εκάστοτε ιδιώτη μηχανικό ελεγκτή δόμησης. Χωρίς κωδικοποίηση – απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, θα δημιουργηθούν διαφωνίες – συγκρούσεις μεταξύ Υ.Δομ και νέων ελεγκτών δόμησης όσον αφορά την ερμηνεία της νομοθεσίας κάτι που θα οδηγήσει σε σωρεία ερωτημάτων στις υπερκείμενες υπηρεσίες που τα περισσότερα θα παραμένουν αναπάντητα. Με δεδομένο ότι ουδεμία εμπλοκή της Υ.Δομ. προβλέπεται αναφορικά με τα αυθαίρετα στην ουσία παύει να συνιστά υπηρεσιακή δομή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος (πρωτεύουσα νομού) εξακολουθεί να παρέχει διοικητική υποστήριξη στους λοιπούς Καλλικρατικούς Δήμους, είναι αδιανόητο να παραμένει ως δημοτική υπηρεσία η έκδοση Ο.Α. Θεωρώ ως αυταπόδεικτο ότι το παραπάνω αντικείμενο (έκδοση αδειών) θα πρέπει πλέον να μεταφερθεί στο παρατηρητήριο. Επιπροσθέτως ο εξουσιοδοτημένος από την Υ.Δομ υπάλληλος είναι γνωστό ότι λογοδοτεί μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα, στο αστυνομικό τμήμα και ελέγχεται από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και από τον συνήγορο του πολίτη οι οποίοι και έχουν τον άπειρο χρόνο στην διάθεσή τους για να βρουν το παραμικρό λάθος στην υπό καταγγελία άδεια. Τώρα προτείνεται και έλεγχος από ιδιώτη! Θα ήθελα να ρωτήσω: Πόσες άλλες πράξεις της διοίκησης που χορηγούνται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από ιδιώτη - φυσικό πρόσωπο; Υπάρχει άλλος δημόσιος υπάλληλος που αν δεν απαντήσει σε δέκα πέντε ημέρες διώκεται πειθαρχικά? Πόσο εφικτό είναι να γίνεται έλεγχος ενός πολύπλοκου διαγράμματος δόμησης με διαστάσεις μεγαλύτερες του Α0 σε μια οθόνη υπολογιστή 14 ιντσών η στην καλύτερη περίπτωση λίγο μεγαλύτερη; Ποιος από τους συντάξαντες το νόμο θα ήθελε να κάτσει στην καρέκλα του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου? Όσον αφορά την συνάδελφο κ. Μπεζαντέ που έχει αποδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν! συναλλαγής με υπάλληλο θα έπρεπε να τα καταθέσει τότε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Όλα τα άλλα είναι κατόπιν εορτής.