• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστρατία Δουκάκη' | 20 Σεπτεμβρίου 2016, 12:29

    άρθρο 92 : έλεγχος όλων των δηλώσεων από Ελ. Δόμησης ? Το άρθρο είναι επιεικώς απαράδεκτο, πρέπει να αποσυρθεί για πολλούς λόγους κάποιους από τους οποίους αναφέρω : 1. Οι μηχανικοί ως επιστήμονες και επαγγελματίες προσβάλλονται ανεπανόρθωτα α. αμφισβητείται πλήρως η επιστημοσύνη τους β. απαξιώνεται η δουλειά τους γ. αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων ως απατεώνες 2. Το κόστος του ελέγχου όλων των στοιχείων είναι πολύ μεγάλο. Στην ουσία η εργασία που απαιτείται είναι η ίδια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της δήλωσης. 3. Πως διασφαλίζεται η εμπειρία και η αλάνθαστη κρίση του ελεγκτή δόμησης ? Η σύγκρουση των απόψεων του αρμόδιου μηχανικού και του ελεγκτή που θα οδηγηθεί ? Πρόταση : σε κάθε δικαιοπραξία υπηρεσία του παρατηρητηρίου δομημένου περιβάλλοντος να ελέγχει τις δηλώσεις μόνον ως προς τις απαγορεύσεις του άρθρου 73 και μόνον.