• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ' | 20 Σεπτεμβρίου 2016, 14:58

    Έγκριση δόμησης σαν προέλεγχος και αυτό που λέμε σήμερα άδεια δόμησης, στο τέλος των εργασιών με την ηλεκτροδότηση για το αρχείο. Οι ιδιοκτήτες δεν καταλαβαίνουν τα σχέδια που βλέπουν και κάνουν τις αλλαγές στην κατασκευή.