• Σχόλιο του χρήστη 'Χ. Μπελίτσος' | 20 Σεπτεμβρίου 2016, 17:39

    Η θεσμοθέτηση του ελεγκτή δόμησης για κάθε δήλωση νέου αυθαιρέτου αποτελεί τελείως παράλογη διάταξη! Θα φρακάρουν όλες οι δηλώσεις αυθαιρέτων, διότι οι ελέγχοντες δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον να τις προχωρήσουνε. Πώς γίνεται η Πολιτεία από την μία μεριά με την πρότασή της για τις Οικοδομικές Άδειες να δίνει άμεσα με την κατάθεση των στοιχείων αριθμό αδείας και να επιτρέπει την έναρξη εργασιών και κατόπιν να ελέγχει, αναγνωρίζοντας την αξία μου ως μηχανικού και από την άλλη μεριά να βάζει Ελεγκτή Δόμησης κάποιον, ο οποίος πιθανόν να είναι και άπειρος για να κρίνει την δουλειά μου και συγκεκριμένα μία απλή δήλωση αυθαιρέτου? Και πώς θα μπορέσει να κρίνει κάτι τέτοιο? Θα ξαναμετρά τα μεγέθη εξαρχής? Θα ξανακάνει Τοπογραφικό ή θα αποτυπώσει τα κτίρια εξαρχής? Είναι τελείως τρελό! Ξανασκεφτείτε το!