• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Τερζίδης' | 20 Σεπτεμβρίου 2016, 19:59
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Καθιερώνεται και επιβάλλεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου που σε βάθος τριετίας, πενταετίας ή οκταετίας ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται θα επιβαρύνει κάθε ακίνητο, ενώ θεσπίζεται περιοδικός επανέλεγχος αυτών ανά 5, 7 ή 8 έτη. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία όσον αφορά στις αμοιβές των μηχανικών, η οποία προστιθέμενη στις λοιπές φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις του ακινήτου καθιστά την απόκτηση, αλλά κυρίως την κατοχή ακινήτου απόλυτα ασύμφορη. Είναι δεδομένο ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία (τα 3, 5 ή 8 έτη παρέρχονται πολύ γρήγορα) οι πολίτες βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους σε πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενώ δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρο, που θα ισχύσει για όλα τα ακίνητα και για όλους τους ιδιοκτήτες, θα είναι ιδιαίτερα επαχθής υποχρέωση στους οικονομικά ασθενέστερους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι να χαθούν περιουσίες, να απαξιωθεί πλήρως η ακίνητη περιουσία και να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο η προσδοκία για ανάπτυξη σε ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας μας. Κατόπιν των ανωτέρω έχω την άποψη ότι η παραπάνω υποχρέωση δεν θα ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πριν την πάροδο 10 ετών από σήμερα, ώστε να υπάρξει η αναγκαία χρονική περίοδος για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ανάκτηση εκ μέρους των πολιτών της δυνατότητας να ανταποκριθούν σε τέτοιες αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Άλλως εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο τυχόν απαιτούμενος έλεγχος όλων των κτηρίων να ανατεθεί στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίας, αφού στελεχωθούν με την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.