• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Βερνάρδου' | 21 Σεπτεμβρίου 2016, 08:17

    Ούτε από τη θεσμοθετημένη αρμοδιότητα του ΤΕΕ και κατ' επέκταση των μελών του,(ως Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης), ούτε από το Σύνταγμα προκύπτει ότι οι ελεγκτές δόμησης (που μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα μπορούν να έχουν), έχουν αρμοδιότητα και δικαίωμα να υποκαθιστούν κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης, που συνιστούν υποχρέωση του Κράτους. Η προτεινόμενη διάταξη είναι προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική