• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ' | 21 Σεπτεμβρίου 2016, 11:33

    Στην παράγραφο 1 αναγράφεται: έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.» Πρέπει να γίνει διόρθωση διότι μαλλον εκ παραδρομής έμεινε η φράση "και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης". Το σωστό είναι "υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ.