• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΤΕΜ' | 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:18

    Από τον έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας αποκλείονται αδικαιολόγητα οι Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι. Για τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε στο Άρθρο 47, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 1 ως εξής: «1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υ.ΔΟΜ, υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ.»