• Σχόλιο του χρήστη 'Νέστωρ Ζύγρας' | 22 Σεπτεμβρίου 2016, 16:14
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Προβάλλονται δύο λόγοι: 1. Δήθεν χρήσιμη για τον έλεγχο ασφάλειας και την συντήρηση των κτιρίων. 2. Αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Η επιχειρηματολογία αυτή συνιστά αφ’ ενός μεν ομολογία έλλειψης εθνικού σχεδίου για την σεισμική θωράκιση των κτιρίων και αδυναμίας διενέργειας ελέγχου των αυθαιρεσιών αφ΄ ετέρου δε αποποίηση ευθύνης εκ μέρους της Πολιτείας και μετακύλιση του σχετικού βάρους (οικονομικού και διοικητικού) στον Πολίτη. Τα έγγραφα που ζητάμε να περιέχει ο φάκελος της ταυτότητας βρίσκονται στα δημόσια αρχεία (αρχικές άδειες και τροποποιήσεις). Το μόνο που χρειάζεται είναι η οργάνωση και τήρησή τους. Με την ψηφιοποίηση των αρχείων των ΥΔΟΜ (που προαναγγέλλεται στο σχέδιο) καθίσταται περιττή η φύλαξη αντιγράφου τους στο κτίριο και στο γραφείο του αρμόδιου Μηχανικού. Με την προτεινόμενη διαδικασία επιβαρύνουμε όλους τους πολίτες (νοματαγείς και παραβάτες) για υπηρεσίες (έλεγχος αυθαιρέτων) που οφείλει να παρέχει το ίδιο το κράτος στους πολίτες. Δύσκολα να πιστέψει κανείς ότι δεν πρόκειται για ακόμη μια προσπάθεια εξασφάλισης επαγγελματικής ύλης για τους Μηχανικούς. Ο έλεγχος της προόδου της διαδικασίας νομιμοποίησης των αυθαιρέτων διασφαλίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 και την επιτήρηση - καταγραφή των αυθαιρέτων που θα ασκεί η νέα δομή. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενοσχυθεί με δειγματοληπτικούς ελέγχους κτιρίων για παραβάσεις από την νέα δομή.