• Σχόλιο του χρήστη 'Νέστωρ Ζύγρας' | 22 Σεπτεμβρίου 2016, 17:20

    Προβλέπεται η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των μελετών της άδειας. Να διευκρινιστεί αν περιλαμβάνονται και διανυσματικά αρχεία η μόνο ψηφιδωτά και να προβλεφτεί διαδικασία διασφάλισης της αυθεντικότητας (ηλεκτρονική υπογραφή) των σχεδίων και των τευχών