• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαλατσούκας' | 23 Σεπτεμβρίου 2016, 08:20

    Πρέπει να διευκρινιστεί από ποιες ειδικότητες θα ολοκληρώνεται η ταυτότητα κτιρίου. Θεωρώ ότι πρέπει για την ταυτότητα κτιρίου να εμπλακούν περισσότερες της μίας ειδικότητας (π.χ. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και Πολητικοί Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή/και Μηχανολόγοι Μηχανικοί)