• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ' | 26 Σεπτεμβρίου 2016, 11:05

    Ναι στον δειγματοληπτικό έλεγχο μόνο από αρμόδια υπηρεσία και όχι με οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Πως δικαιούται ένας Ελεγκτής Δόμησης να επιβάλλει στον μηχανικό διαφορετικό τρόπο υπολογισμού προστίμου χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες της κατασκευής; Αν ο υπολογισμός και η υπαγωγή έχει γίνει όπως του ν.3843/10 (με φάκελλο στην Υ.ΔΟΜ) μετά χαράς να αναλάβουν οι ελεγκτές την διαδικασία της διαπίστωσης των μεγεθών και αντίστοιχων δικαιολογητικών. Βάζουμε μηχανικό πάνω στον ιδιοκτήτη (για την υπαγωγή), Ελεγκτή πάνω στον μηχανικό, Παρατηρητήριο πάνω στον Ελεγκτή και ποιος ξέρει τι άλλο.