• Σχόλιο του χρήστη 'Δημ. Φλάσκος' | 26 Σεπτεμβρίου 2016, 19:34

    Στη παρ. 1-α)-ι-ε, αναφέρεται: "ε.βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου)". Όμως σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχουν πεζοδρόμια συνεπώς ούτε και κράσπεδα (ως "κράσπεδο" ορίζεται "η άκρη του πεζοδρομίου, δίπλα στο δρόμο"). Ποιό υψόμετρο λοιπόν να βεβαιώσει ο Δήμος στη προκειμένη περίπτωση; Μήπως π.χ. τα υψόμετρα 5-10 σημείων ενός κεκλιμένου δημοτικού χωματόδρομου στον οποίο τυγχάνει να έχει πρόσωπο το οικόπεδο; (στη συνέχεια... σε πιό επίπεδο αναφοράς, με τι εξοπλισμό κ.λ.π.) Πιθανόν λοιπόν να χρειαστεί να προστεθεί μια εξαίρεση για τη περίπτωση αυτή, των οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Σε περίπτωση πάντως που (για κάποιο λόγο, π.χ. περιτοίχιση επι του προσώπου) πρέπει να βεβαιωθεί επι του τοπογραφικού ένα η περισσότερα υψόμετρα είτε απο την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η απο τον ίδιο τον μελετητή, επιτρέψτε μου να αναφέρω συμπληρωματικά τα παρακάτω: Σε οικισμούς χωρίς σχέδιο τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη των οικοδομών ορίζονται μέσω ειδικών η "άλλων" διαταγμάτων είτε απο τη στάθμη του τελικά διαμορφωμένου έδάφους του οικοπέδου (με τους περιορισμούς που ισχύουν επ' αυτού), είτε απο το φυσικό έδαφος. Μάλιστα στην τελευταία περίπτωση και ειδικά σε εδάφη με κλίση το ύψος ελέγχεται σε "διάφορες" θέσεις ώστε να προκύψει το δυσμενέστερο η τα δυσμενέστερα (άλλο για ισόγειο, άλλο για διώροφο τμήμα οικοδομής κ.ο.κ.), που στη συνέχεια συγκρίνονται με τα μέγιστα επιτρεπόμενα της περιοχής... Ετσι κ αλλιώς η πλήρης υψομετρική μελέτη που εκπονεί ο μελετητής πρέπει να περιλαμβάνει εκτός το οικόπεδο και τους δρόμους δηλ. υψόμετρα σε διάφορα σημεία του δρόμου, κατά μήκος του προσώπου, καθ΄όσον η στάθμη του οικόπεδου δεν ταυτίζεται σχεδόν ποτέ με τη στάθμη του δρόμου.