• Σχόλιο του χρήστη 'Δημ. Φλάσκος' | 26 Σεπτεμβρίου 2016, 20:03

    Στην 1.-α)-ii: "ii. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, που αφορούν όρους δόμησης ή χρήσης γης ή την ορθή υλοποίηση της οικοδομικής γραμμής ή/ και απαιτούμενες εγκρίσεις επιβάλλεται άμεσα διακοπή οικοδομικών εργασιών και........" Το παραπάνω ίσως πρέπει να διατυπωθεί με "μεγαλύτερη" λεπτομέρεια διότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα γίνεται διακοπή εργασιών χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο. Ένα απλό παράδειγμα: ας υποθέσουμε ότι έχει αναγραφεί λανθασμένα ως μέγιστο ύψος περιοχής, άλλο, μεγαλύτερο απο το ορθό, όμως η οικοδομή σύμφωνα με τα σχέδια αλλά και στην πράξη δεν εξαντλεί το "πραγματικό" μέγιστο ύψος. Σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση έχουμε λάθος που αφορά όρο δόμησης, άρα επιβάλλεται διακοπή εργασιών (άνευ λόγου και αιτίας).