• Σχόλιο του χρήστη 'Δημ. Φλάσκος' | 26 Σεπτεμβρίου 2016, 23:57

    Στην παρ. 1-β)-i-γ): " Τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κ.λπ. του κτιρίου. Σε περιπτώσεις ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης." Θα έπρεπε ίσως: 1) Να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοείται (στο πιο πάνω, δεύτερο εδάφιο) με τη λέξη "ΠΡΟΣΘΗΚΗ" δηλαδή να διασαφηνιστεί αν η ανέγερση νέας οικοδομής σε απόσταση απο τυχόν υπάρχουσα στο ίδιο οικόπεδο θεωρείται ως "προσθήκη" για την εφαρμογή του παραπάνω. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να θεωρείται έτσι, απο τη στιγμή που πρόκειται για τον ίδιο ιδιοκτήτη. 2)Σε ανάλογη περίπτωση όμως, σε οικόπεδο με σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, όπου ο ιδιοκτήτης ενός τμήματος της καθέτου ζητάει την έκδοση οικ. άδειας για ανέγερση νέας οικοδομής, δεν θα έπρεπε πιστεύω να περιπλέκονται σε τέτοιο βαθμό τα πράγματα, με τόσο λεπτομερή απεικόνιση των "ξένων" οικοδομών που υπάρχουν στις άλλες κάθετες ιδιοκτησίες και ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Γι' αυτές θα αρκούσε η εμφάνιση τους στο διάγραμμα (μαζί με τους αντίστοιχους υπολογισμούς των πολεοδομικών μεγεθών η κ χωρίς αυτούς, παρά μόνο με το τελικό αποτέλεσμα και την αναγραφή του αριθμού της οικ. άδειας) ΒΑΣΕΙ των στοιχείων των οικοδομικών τους αδειών. Είναι γνωστό ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες μέχρι και αδυναμία αποτύπωσης. Καλό θα ήταν να δοθεί μία ξεκάθαρη λύση και πάντως όχι ανάλογη αυτής που δόθηκε για τον ν. 4178/13, όπου έγινε αναφορά σε «αιτιολόγηση της αδυναμίας» του μελετητή να αποτυπώσει κτίσματα ξένων ιδιοκτητών, σε περιπτώσεις με κάθετες ιδιοκτησίες. Οι περιπτώσεις αυτές συναντώνται συχνότερα σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, και σε περιοχές όπου τα ελάχιστα όρια αρτιότητας καθιστούν αδύνατη την κατάτμηση, οπότε εξ’ ανάγκης και προκειμένου να γίνουν αγοραπωλησίες μικρότερων τμημάτων (δηλ. μικρότερης αξίας, στα «μέτρα» του αγοραστή…), δίνεται η λύση της σύστασης καθέτου συνιδιοκτησίας.