• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΥ' | 28 Σεπτεμβρίου 2016, 17:20

    Είνα απαράδεκτο να προτείνονται συνέχεια έλεγχοι επί των ελέγχων. Με ποιά αρμοδιότητα ένας ελεγκτής δόμησης θα ελέγξει έναν μηχανικό. Αρμόδιος για τον έλεγχο είναι μόνον κάποια δημόσια αρχή. Ποιός θα πληρώσει και με τι χρήματα τον ελεγκτή δόμησης. Μήπως στο τέλος θα βάλετε και κάποιον άλλον να ελέγχει τους ελεγκτές δόμησης. Νομίζω ότι το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί με όλα τα προτεινόμενα μέτρα και τους ελέγχους στον παρόντα Νόμο μα πραγματικά με κάθε παράγραφο και άρθρο αυτού του Νόμου να - Εμποδίσει την σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαίου που να αφορά οποιαδήποτε πράξη. - Να υποβαθμίσει το σύνολο των μηχανικών αυτής χώρας αμφισβητώντας τις γνώσεις τους και μεταθέτοντας τον ρόλο της διοίκησης σε ιδιώτες ελεγκτές. -Να φορτώσει ένα ακόμη φορτίο στα ακίνητα και χίλια άλλα. Είναι σαν να βάλθηκαν οι κύριοι του ΥΠΕΚΑ να αποτελειώσουν την οικοδομή και το ακίνητο, να στρέψουν μηχανικούς εναντίον μηχανικών, να δημιουργήσουν ένα χάος και μια ανείπωτη δυσκολία στον κάθε πολίτη. Δεν υπάρχει άρθρο ή παράγραφος αυτού του Νόμου που να μην στρέφεται κατά της ιδιοκτησίας και στην ουσία κατά των μηχανικών αφού και το ακίνητο και τους μηχανικούς απαξιώνει και τις μεταβιβάσεις ακυρώνει. Θα πρέπει αντί των πολλών "παρατηρητηρίων" που θα δημιουργηθούν για να παρατηρούν το ακίνητο και τους μηχανικούς, να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο από όπου οι συντάκτες των Νόμων του ΥΠΕΚΑ θα μπορέσουν έστω και λίγο να παρατηρήσουν την κατάσταση της κοινωνίας και της χώρας, μήπως επί τέλους καταλάβουν σε ποιούς πολίτες και σε ποιούς μηχανικούς απευθύνονται. Το ερώτημα που γεννιέται είναι τελικά μέσα από όλα αυτά είναι ποιός ο ρόλος αυτού του Νόμου και τί προσδοκά να πετύχει και κυρίως σε ποιούς απευθύνεται.