• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 29 Σεπτεμβρίου 2016, 07:59

    Ανεφάρμοστο στην πράξη. εκτός από το πρόσθετο κόστος θα υπάρχει σίγουρα θέμα στην ερμηνεία αφού η νομοθεσία είναι δαιδαλώδης και ο καθένας έχει διαφορετική γνώμη. Η πολιτεία φέρει μεγάλες ευθύνες καταρχήν που δεν ανάρτησε ακόμη (!) τις αεροφωτογραφίες της 28-07-2011 και μας άφησε να τακτοποιούμε μυρίζοντας τα νύχια μας και κατά δεύτερον που λόγω της ανεπάρκεια της να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο θα μας βάλει να τρωγόμαστε μεταξύ μας στις δικαστικές αίθουσες.