• Σχόλιο του χρήστη 'Μυρτώ' | 4 Οκτωβρίου 2016, 01:22
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Εκπόνηση ταυτότητας κτηρίου είναι δυνατό να γίνει μόνον σε ακίνητα με ξεκαθαρισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η εμπειρία από τα λάθη στις πολεοδομίες, που δεν ζητούσαν, παλαιότερα, τους τίτλους ιδιοκτησίας για την έκδοση αδειών, το αποδεικνύει περίτρανα αυτό. Και οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μετά την οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών, με την πάροδο των σχετικών προθεσμιών για την διόρθωση των σφαλμάτων που προβλέπονται από τον Ν. 2664/1998. Ήδη, οι νομιμοποιήσεις σε οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ως αποτέλεσμα την ασυμφωνία των εμβαδών που αναφέρονται στις βάσεις του ΤΕΕ και στην κτηματολογική βάση, που ενδεχομένως θα μπορούσε να λυθεί αν θεσπιζόταν (νομοθετικά) ότι το εμβαδόν του διαμερίσματος ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Διότι τώρα εμφανίζεται το φαινόμενο να αναγράφεται το εμβαδόν των διαμερισμάτων, και, επιπλέον, υποχρεωτικά, των νομιμοποιηθέντων χώρων στα συμβόλαια, όμως να μην διαλαμβάνονται καθόλου οι παρανομίες στην περίληψη που αποστέλλεται στην κτηματολογική βάση, για την εγγραφή του συμβολαίου στα κτηματολογικά φύλλα.