• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Αξιλιθιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός' | 4 Οκτωβρίου 2016, 18:25

    Θα πρέπει να μην υπάρχουν καταλητικές ημερομηνίες γιατι εως το 2050 θα υπάρχουν άλλες 17 καταλυτικές ημερομηνίες. Να καταργηθούν οι μειώσεις και οι αυξήσεις των προθεσμιών των παραγράφων 2 και 3. "4. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 μείωση του προστίμου δεν ισχύει σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία υπαγωγής εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές/ αλλαγές χρήσης από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή το ενιαίο ειδικό πρόστιμο όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 20%, στις δε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 84, αυξάνεται κατά 40%." ΕΔΩ ΕΓΙΝΕ "ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ" ΛΑΘΟΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΚΑ ΙΟΧΙ ΣΤΗΝ 3 ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ.