• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑ Μ.' | 7 Οκτωβρίου 2016, 09:56

    Σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 θεωρώ ότι θα πρέπει ο νέος νόμος να κινηθεί στο πνεύμα των προηγούμενων διαταγμάτων (Π.Δ.8-7-93/ΦΕΚ795Δ/93 , Ν.4030/11) . Δηλαδή : ‘’ 1. Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για της οικοδομικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς Α.Ε.Ι. και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης .’’ όπως ακριβώς αναγράφεται και στην παράγραφο 3 του άρθρου 47.