• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός' | 8 Οκτωβρίου 2016, 11:21

    Στο άρθρο 86 παρ. 3 οι μειώσεις του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 πρέπει να αυξηθούν στο 50% , ενώ για σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3 να φτάσουν έως και το 100 % με εξαίρεση του παράβολου. Σας θυμίζω ότι ο καταστρεπτικός σεισμός της 13ης Μαΐου 1995 της Κοζάνης έγινε σε περιοχή σεισμικής επικινδυνότητας 1 από τις τέσσερεις που προέβλεπε ο αντισεισμικός κανονισμός που ίσχυε τότε. Με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να γίνει κλιμάκωση των μειώσεων του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και για τις Ενεργειακές Αναβαθμίσεις ανάλογα με την κλιματολογική ζώνη του ΚΕΝΑΚ .