• Σχόλιο του χρήστη 'Μπονίκος Φ.' | 8 Οκτωβρίου 2016, 13:28

    Κατά την άποψη μου στις μειώσεις του προστίμου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση κατασκευών προ του έτους 2003 όπως όριζε ο Ν.4178/13. Δίνεται κίνητρο στους πολίτες να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα ακίνητά τους και είναι ένας τρόπος για να κινηθεί η αγορά. Το κράτος εισπράτει ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές καθώς για όλες τις εργασίες που απαιτούνται εκδίδονται τα αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.