• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ' | 8 Οκτωβρίου 2016, 15:54
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είναι προφανής η χρησιμότητα εφαρμογής της ταυτότητας των κτιρίων, αν ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση. Κατά κανόνα επικρατεί πλήρης έλλειψη των στοιχείων ανέγερσης των κτιρίων από τους ιδιοκτήτες τους, αλλά για πολλά παλαιά κτίρια δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε στις ΥΔΟΜ. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν ούτε καν τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, πόσο μάλλον τα κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια μεταγενέστερων τροποποιήσεων και αλλαγών. Και επειδή δυστυχώς η τάση προς την αυθαιρεσία στα κτίρια δεν έχει εκλείψει, είναι επί πλέον ένα πρακτικό ανάχωμα για αλλαγή της νοοτροπίας που υπάρχει σ΄ αυτή την κατεύθυνση. Είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατόν τον έλεγχο να τον πραγματοποιήσουν Δημόσιες Υπηρεσίες, λόγω του μεγάλου όγκου του αντικειμένου. Σχετικά δε με τις «παχυλές» αμοιβές των Μηχανικών, δυστυχώς αυτές είναι τελείως αναντίστοιχες με τον όγκο της δουλειάς και την ευθύνη που οι Μηχανικοί θα επωμισθούν για το συγκεκριμένο έργο. Το μόνο πρόβλημα που πρέπει κανείς να επισημάνει είναι η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τους πολίτες. Δεν διανοείται όμως κανείς για τον ίδιο λόγο να προτείνει, να μη δηλώνονται οι ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο. Μία πρόταση θα ήταν η πρόβλεψη φορολογικών ελαφρύνσεων, αν αυτό είναι εφικτό στις κρατούσες συνθήκες, για το ποσόν που θα δαπανηθεί για τη σύνταξη της ταυτότητας του κτιρίου, αλλά και η επιμήκυνση του χρόνου υποβολής της ταυτότητας για τα κτίρια της κατηγορίας II και III. Ο περιοδικός επανέλεγχος μπορεί τουλάχιστον για τα κτίρια της κατηγορίας II και III προς το παρόν να ανασταλεί, αν γίνει υποχρεωτικό για κάθε τροποποίηση που θα πραγματοποιείται στο κτίριο να γίνεται η σχετική ενημέρωση, έτσι ώστε η ταυτότητα του κτιρίου να ανταποκρίνεται διαχρονικά στην υφιστάμενη κατάσταση.