• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΣΥΜ Πολιτικών Μηχανικών' | 8 Οκτωβρίου 2016, 20:31
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άποψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πολιτικών Μηχανικών είναι ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για : • Την Ορθή Συντήρηση των Κτιρίων • Τον Πολεοδομικό τους έλεγχο • Τον Στατικό και Η/Μ έλεγχο • Την ενημέρωση των ιδιοκτητών τους για τις υποχρεώσεις των ακινήτων τους απέναντι στο Κράτος. • Την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας το οποίο θα αντικαθιστά όλα εκείνα τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για οποιαδήποτε μορφή δικαιοπραξίας. Συμπληρωματικά, στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα πρέπει να προστεθούν τα αγροτεμάχια και τα αδόμητα οικόπεδα για τα οποία θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Πληρότητας για οποιαδήποτε μορφή δικαιοπραξίας.