• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΣΥΜ Πολιτικών Μηχανικών' | 8 Οκτωβρίου 2016, 20:55

    Ως Δημοκρατική Συμπαράταξη Πολιτικών Μηχανικών θεωρούμε ότι : • Ο ελεγκτής δόμησης θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στο χρόνο διεκπεραίωσης και θα αποτελεί ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος για τους ιδιοκτήτες • Θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα ως προς την ορθότητα των τακτοποιήσεων, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο για την ίδια Αυθαίρετη Κατασκευή, από διαφορετικούς Μηχανικούς να υπολογίζονται διαφορετικά πρόστιμα Ως Δημοκρατική Συμπαράταξη Πολιτικών Μηχανικών προτείνουμε : • Η αρμοδιότητα ελέγχου των στοιχείων υπαγωγής να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος πριν από οποιαδήποτε δικαιοπραξία με δυνατότητα διορθώσεων από τον Μηχανικό.