• §1 Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευση και οι μηχανικοί ΤΕ συμπίπτουν. §1βiε Στο διάγραμμα δόμησης να απαιτείται σχηματική τομή. §1βiv Να αναφερθούν οι ποινές της πειθαρχικής τιμωρίας των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων με παρόμοιο τρόπο που αναφέρονται οι ποινές για τους ιδιώτες μηχανικούς σε άλλα άρθρα του ν/σ. §2i Για τις δηλώσεις υπαγωγής στους Ν. 4014/11, Ν. 4178/13 και στο παρόν ν/σ υπεύθυνοι για τις δηλώσεις υπαγωγής με καθολική ευθύνη για τα δηλωθέντα είναι οι ιδιώτες μηχανικοί που τις συντάσσουν και οι ιδιοκτήτες. Δεδομένων, λοιπόν, α) της άγνοιας των υπαλλήλων των Υ.ΔΟΜ. για τον τρόπο υπολογισμού προστίμων βάσει των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13, β) της προθεσμίας των 18 ημερών για την ολοκλήρωση του ελέγχου και γ) των παρερμηνειών μεταξύ μηχανικών περί του ορθού τρόπου υπολογισμού του προστίμου, προτείνεται ο έλεγχος των Υ.ΔΟΜ. να περιορίζεται στα πολεοδομικά μεγέθη των δηλώσεων και να μην επεκτείνεται στον τρόπο υπολογισμού προστίμου και στα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπαγωγής.