• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΔΑΤΜΚ' | 9 Οκτωβρίου 2016, 13:58

    Πως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ των αυθαιρέτων μέσα σε δύο μόνο χρόνια, όταν μετά από 5 χρόνια και 2 νόμους (ν.4014/2011 και ν.4178/2013) έχει υπαχθεί ένα μικρό μόνο μέρος, (αλλά άγνωστο ως ποσοστό του συνόλου); Κατ’ εκτίμηση του Αναπληρωτή Υπουργού σε συνέντευξη τύπου στο Υ.Π.ΕΝ η εκτίμηση είναι κάτω του 40%. Μετά από πέντε χρόνια καταγραφής, το Υπουργείο μπορεί να κάνει μόνο εμπειρικές εκτιμήσεις δια της ηγεσίας του!