• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Φραντζή' | 9 Οκτωβρίου 2016, 13:22

    Eνώ η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αδειών είναι ζητούμενο και θα μπορούσε να είναι σημαντική πρόοδος, η ιδιωτικοποίηση των ελέγχων, η χορήγηση αριθμού αδείας (και κατ επέκταση δυνατότητας έναρξης του έργου), χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος, το έλλειμμα στον καθορισμό του ακριβούς αντικειμένου των ελέγχων, μετακυλύει στους μηχανικούς τεράστια ευθύνη και παράγοντα, κάτω από την πίεση των πελατών, κινδύνων που μόνο μεγάλα γραφεία με ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης θα μπορούν να αναλάβουν. Με την υφιστάμενη πολυνομία (ΝΟΚ, κτηριοδομικός, ΦΕΚ γενικών και ειδικών όρων δόμησης), τις αντικρουόμενες ερμηνείες και τα προβληματικά υπόβαθρα στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, δε διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και δημιουργούνται στο περιβάλλον των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών συνθήκες ακραία ανταγωνιστικών συμφερόντων και ειδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων διαλύοντας κάθε έννοια εμπιστοσύνης και συνεργασίας.