• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ' | 9 Οκτωβρίου 2016, 22:06

    Άρθρο 49 Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας α) εντός [ πέντε (5) ημερών ], διενεργείται ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου και του τοπογραφικού διαγράμματος. * στην αγκύλη οι αλλαγές που προτείνονται