• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΓ' | 9 Οκτωβρίου 2016, 23:06

    Η μη αναφορά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ως αντικείμενο των οικοδομικών αδειών οδηγεί σε επικίνδυνες η/μ εγκαταστάσεις και ενεργοβόρες που δεν συνάδουν με το πνεύμα της Προστασίας του Δομημένου Περιβάλλοντος. Στην παρ. 1, προτείνουμε να προστεθεί: Οικοδομική άδεια: η διοικητική πράξη που ......... οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που προβλέπονται ............... το κτίριο άρτιο και ασφαλές για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής δένδρων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.