• Σχόλιο του χρήστη 'Λ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΑ' | 10 Οκτωβρίου 2016, 00:55

    Στις οικοδομικές άδειες ο ελεγκτής δόμησης ελέγχει την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών από τις ΥΔΟΜ. Στις δηλώσεις ρύθμισης των αυθαιρέτων των Ν. 4014/11, Ν. 4178/13 και του νέου νόμου, τι θα ελέγξει; Την ευθύνη του μηχανικού, που του την παρείχε η Πολιτεία, και που ο κάθε μηχανικός ανέλαβε καθ' ολοκληρία για την εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας; Στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους η Πολιτεία επέλεξε, ακριβώς για να επιλύσει την αβάσταχτη γραφειοκρατία, να αναθέσει όλη την ευθύνη στους ιδιώτες μηχανικούς. Και τώρα, εκ των υστέρων, μετά την παρέλευση ετών, έρχεται να πει ότι όλοι εσείς που αναλάβατε τις ευθύνες απέναντι στους πολίτες, σε διαδικασίες που αφορούν στην γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, πρέπει να ελεγχθείτε αν κάνατε υπεύθυνα και επιστημονικά την δουλειά σας; Εκτός των άλλων, σε κάθε επί μέρους νομοθέτημα για τα αυθαίρετα, άπειρος ήταν ο αριθμός νεώτερων και μεγαλύτερων μηχανικών, που συνωστίζονταν και θα συνωστίζονται σε κάθε παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε κάθε μορφή της, από διάφορους φορείς (ΤΕΕ, δομική ενημέρωση κ.λ.π.). Η πρόσβαση στην ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι εύκολη για κανέναν, δεν υπάρχει και κοστίζει. Ποιός λοιπόν θα αξιολογηθεί ως γνώστης, ώστε να ελέγξει άλλους συναδέλφους; Και επειδή αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι μηχανικοί κατέβαλαν εξαιρετικές προσπάθειες για να κάνουν την δουλειά τους κατά τον καλύτερο τρόπο, καταντάει απαξιωτικό το γεγονός του ελέγχου της παρεχόμενης από την Πολιτεία ευθύνης σε μηχανικό, από άλλο μηχανικό.