• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ' | 10 Οκτωβρίου 2016, 01:06

    Η προθεσμία των 3 ημερών της 1α (έλεγχος πληρότητας) να γίνει τουλάχιστον 5 ημέρες. Υπάρχουν πάντα τα ζητήματα της υποστελέχωσης υπηρεσιών, ελλείψεων ειδικοτήτων, αδειών υπαλλήλων κλπ. Και μόνο ο έλεγχος της πληρότητας των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών σήμερα στα κτίρια ακόμα και στα πιο μικρά έχει πάρα πολλούς συνδυασμούς περιπτώσεων σχετικά με το τι μελέτες απαιτούνται, αλλά και τι στοιχεία από κάθε μελέτη. Αναφέρω ενδεικτικά παράγοντες που επηρεάζουν το τελικά υποβαλλόμενο σύνολο των Η/Μ μελετών : Είδος οικοδ. άδειας (ανεγέρσεις, προσθήκες, νομιμοποιήσεις, αλλαγές χρήσεις κλπ), ΚΕΝΑΚ (νέο ή ριζ. ανακαίνιση ή καθόλου), παλαιότητες υφισταμένων κτιρίων, χρήσεις κτιρίων, τύποι Η/Μ εγκαταστάσεων που προτείνονται, αριθμός ορόφων κτιρίων. Όλα αυτά τα κριτήρια από τους ισχύοντες κανονισμούς θα πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδιατυπωθούν ανακεφαλαιωτικά και συνολικά για όλα τα κτίρια και όλες τις περιπτώσεις.