• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Β.' | 10 Οκτωβρίου 2016, 03:45

    Να δοθεί περισσότερος χρόνος για την υποβολή των συνοδευτικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Να υπάρχει μείωση προστίμου κατά 50% για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας. Η μείωση κατά 20% του προστίμου να ισχύει για τους 6 πρώτους μήνες.