• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 10 Οκτωβρίου 2016, 07:42

    Παράγραφος 3 και 4 : Να διαγραφούν στο σύνολο τους οι παράγραφοι 3 και 4 . Να σταματήσουν οι τιμωριτικές τακτικές των πολιτών με αυξήσεις προστίμων Παράγραφος 6 : Αν δεν καταργηθεί να επαναδιατυπωθεί ως εξής : Σε περίπτωση προαιρετικής επιλογής για εκπόνηση Μελέτης στατικής επάρκειας το ειδικό πρόστιμο όπως υπολογίζεται με το Παράρτημα Α του παρόντος μειώνεται κατά (20%)