• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΡΚΩΝΑ' | 10 Οκτωβρίου 2016, 08:10

    Άρθρο 86 Παρ.2,3 Αδύνατον να εφαρμοσθούν για τεχνικούς λόγους, λόγω συσσώρευσης απίστευτου όγκου δουλειάς κατά το α’ ή και β’ εξάμηνο με το δελεαστικό bonus της έκπτωσης του 20% & 10%. Αναιρούν την ουσία του νόμου, τορπιλίζουν το πνεύμα των προθέσεων και της πολιτικής βούλησης του υπουργείου να θεραπεύσει μια πληγή δεκαετιών όταν επικεντρώνονται στενά σε ρυθμίσεις που έχουν αποκλειστικά εισπρακτικό χαρακτήρα. Εντός της διάρκειας ισχύος ενός νόμου οι πολίτες από τον ίδιο το νόμο δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα. Η μετάβαση από το β’ στο γ’ εξάμηνο ορίζει αύξηση του προστίμου κατά 22% και από το α’ στο δ’ 50% Απαιτείται κατά τη γνώμη μου ριζική αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου συμπεριλαμβανομένων των παρ. 4, 5 & 6. Παρ.4 Οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, δεν ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 84, αλλά στην παράγραφο 8 του άρθρου 84,