• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμος Σουφλίου' | 27 Οκτωβρίου 2016, 14:00
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ζητούμε να εφαρμοσθεί γενικότερα στις υφιστάμενες χρήσεις το ίδιο με τις λειτουργούσες και νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες και έργα, ήτοι να διαμορφωθεί ως εξής η σχετική παράγραφος της ΚΥΑ του 2006: «Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και επιτρέπεται η συνέχιση της άσκησης των χρήσεων και δραστηριοτήτων που την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ή έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με νόμιμη άδεια. Ειδικά για την αρτιότητα των γηπέδων των επαγγελματικών χρήσεων προτείνεται να ισχύει ότι τα όρια αυτών θα μένουν ως έχουν, για δε τις νέες να ισχύει το αυτό με την γενικά εφαρμοζόμενη νομοθεσία για τα εκτός δόμησης κτίρια, δηλαδή τα 4 στρέμματα