• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΒΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ' | 27 Οκτωβρίου 2016, 23:53

    Η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Σουφλιου & περιφέρειας έπειτα απο την την πρόσκληση για διαβούλευση επί του νέου σχεδλιου ΠΔ επισημαίνει τα παρακάτω : Άρθρο 6 -2 α) Για έργα και δραστηριότητες που κατα την ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής ή έχουν άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας ή έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαντολλογικών όρων και αντίκεινται στις διατάξεις του ΠΔ να μην χρειάζεται επανεξέταση απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.