• Σχόλιο του χρήστη 'Κυρκίτσος Φίλιππος' | 17 Νοεμβρίου 2016, 14:04

    24. Απουσιάζει από το νομοσχέδιο στοχοθέτηση για την «Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση»: Προτείνεται να συμπεριληφθεί άρθρο με πρόβλεψη στόχων σχετικά με την «Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση» για όλα τα «Άλλα Προϊόντα». Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν σχετικούς στόχους, που μπορούν να διερευνηθούν και προσαρμοσθούν στα Ελληνικά δεδομένα και σε μελλοντική ΚΥΑ να τεθούν και στη χώρα μας σχετικοί στόχοι.