• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ (Διέννης Ευάγγελος)' | 9 Μαρτίου 2017, 17:50

    Νομίζω ότι με κωδικό (27α) θα πρέπει να εντάξετε και τους "Σταθμούς (parking) για την στάθμευση αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR)". Η αιτιολόγηση έχει ως εξής: Η στάθμευση βυτιοφόρων/φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο, εύφλεκτα αέρια υπό πίεση κ.τ.λ.) στην παρούσα φάση δεν καλύπτεται, στη χώρα μας, από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους σταθμούς βαρέων οχημάτων (υποσύνολο των βαρέων οχημάτων είναι τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλών (ADR)). Ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από γειτονικές ή μη χώρες, με σκοπό τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, είναι εξαιρετικά μεγάλος. Παράλληλα, μεγάλος είναι και ο αριθμός των οχημάτων εταιρειών ή εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια και διενεργούν εθνικές μεταφορές επικινδύνων φορτίων μέσα στον χρόνο. Τα προαναφερθέντα οχήματα σταθμεύουν κατά την διάρκεια της νύχτας σε παραδρόμους ή στις Λ.Ε.Α. εθνικών οδών, στα διόδια των εθνικών δρόμων και σε βιομηχανικές περιοχές (για παράδειγμα Ασπρόπυργος Αττικής, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) αλλά αρκετές φορές και εντός πόλεων (π.χ. στον περιφερειακό στα Τουρκοβούνια της Αθήνας). Αυτοί οι «χώροι» στάθμευσης, δεν είναι κατάλληλοι για την στάθμευση τέτοιων οχημάτων και είναι προφανείς οι κίνδυνοι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης αλλά και οι περιπτώσεις κλοπών, βανδαλισμών κ.ά. Επίσης οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων λειτουργούν ατύπως, διότι στερούνται αδείας (αφού το ΥΠΕΚΑ απαξιώνει επί έτη να συνυπογράψει το σχέδιο της σχετικής Κ.Υ.Α. που έχει συνταχθεί από το συναρμόδιο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ) και δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές απαιτήσεις στάθμευσης τέτοιων οχημάτων, όπως αυτές καθορίζονται στην διακρατική συμφωνία ADR, όπως η τελευταία ισχύει. Η πρόβλεψη λοιπόν από πλευράς χρήσεων γης θα διευκολύνει την (μελλοντική) εγκατάσταση τέτοιων σταθμών (parking), όταν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου για την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. ,με θέμα τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR). Ας είμαστε προνοητικοί και όχι «επιμηθείς» … Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ Βαγγέλης Διεννης Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ - Α.Μ. ΤΕΕ :13.771 Κίρκης 8 - 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ