Άρθρο 10 – 9. Χονδρεμπόριο

Στις περιοχές χονδρεμπορίου, επιτρέπονται μόνο:

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας
(8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) καταστήματα παροχής υπηρεσιών (8.2), υπεραγορές (8.4), πολυκαταστήματα (8.5), εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα (8.7)
(9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
(11) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον η περιοχή έχει πολεοδομηθεί
(12) Χώροι συνάθροισης κοινού
(13) Εστίαση
(14) Αναψυκτήρια
(16) Ξενοδοχεία (μόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα)
(17) Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους
(18) Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου
(19) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων
(20) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους – μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ) και αγροτικών μηχανημάτων
(21) Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης (χαμηλής και μέσης όχλησης)
(22) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις
(23) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
(24) Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και υποστηρικτικές δραστηριότητες
(25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
(26) Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης
(27) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων – Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων
(28.2) Ελικοδρόμιο
(28.4) Σιδηροδρομικοί σταθμοί
(28.6) Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες
(28.7) Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων
(28.10) Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
(29) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ – ΚΤΕΟ)
(31) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
(32) Πράσινα Σημεία
(34) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
(35) Δεξαμενές νερού
(37) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ
(38) Εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας

Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (11), (12) (13), (14) και (16) χρήσεις αποτελούν υποστηρικτικές δραστηριότητες του εμπορευματικού πάρκου. και επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές και σε ποσοστό έως 40% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα/ πάρκου., συμπεριλαμβανομένων στο παραπάνω ποσοστό και των υπολοίπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Ήμασταν έτοιμοι να επενδύσουμε στην εστίαση στο ΒΙΟΠΑ της Δυτικής Αττικής που μονοπωλιακά υπάρχουν εκεί δύο τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
  Όταν ρωτήσαμε στον Δήμο για τις άδειες μας είπαν ότι ο νόμος που πήραν οι άλλοι τις άδειες καταργήθηκε και τώρα ισχύει ένα προεδρικό διάταγμα του 1987 που δεν επιτρέπει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης μας είπαν ότι ούτε το νέο προεδρικό διάταγμα που είναι στην διαβούλευση το επιτρέπει γιατί έχει τις ίδιες διατάξεις με περιορισμούς με το διάταγμα του 1987. Τώρα βλέπουμε ότι μέσα στα κτίρια των μικροβιοτεχνιών μπορεί να λειτουργήσει κάποιο αναψυκτήριο ή εστιατόριο που θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του προσωπικού και των καλεσμένων.
  Καλά υπάρχει σήμερα κάποιος σοβαρός επενδυτής αλλά και κάποια από τις μικροβιοτεχνίες ή επιχειρήσεις του χονδρεμπορίου που θα ρίσκαρε να ανοίξει εστιατόριο ή αναψυκτήριο μονο για το προσωπικό και τους κελεσμένους ;; Παρακαλούμε να αποσυρθούν όλοι αυτοί οι απαγορευτικοί όροι από το νέο προεδρικό διάταγμα και να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς περιορισμούς ( εστίαση, αναψυκτήρια, cafe κ.λ.π ) για να επενδύσουμε όλοι εμείς οι ενδιαφερόμενοι σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις αναψυχης.

 • 15 Μαρτίου 2017, 12:13 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Να επιτρέπονται λέει το νέο Π.Δ. οι αθλητικές εγκαταστάσεις, η εστίαση και τα αναψυκτήρια στο χονδρεμπόριο, μόνο αν εξυπηρετούν τις ανάγκες του χονδρεμπορίου. Επανάληψη των ξεπερασμένων διατάξεων του Π.Δ. 166/87. Παρακαλώ, ας μην υιοθετούνται αυτές οι ανεφάρμοστες από το παρελθόν διατάξεις σε ένα σύγχρονο Προεδρικό Διάταγμα που βάζει τάξη στις χρήσεις γης.Ελεύθερα, χωρίς κανένα περιορισμό, θα πρέπει να λειτουργούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτές οι μικρο-μονάδες αναψυχής, που ανοίγουν θέσεις εργασίας κυρίως στους νέους μικροεπενδυτές.

 • 13 Μαρτίου 2017, 16:24 | Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες χρήσεις γης, όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς να έρχονται σε αντιπαράθεση με τις νέες, ώστε η επερχόμενη αλλαγή να συνδράμει στην απρόσκοπτη ανάπτυξη περιοχών οι οποίες ευρίσκονται ήδη σε καθεστώς «Ζώνης Χονδρεμπορίου».

  Επίσης, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και σωστή λειτουργία της ζώνης χονδρεμπορίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται
  α)όλες οι χρήσεις της κατηγορίας 8 (8.1 έως 8.7), και
  β)η χρήση 28.8, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στάθμευσης μεγάλων οχήματα σε καθορισμένους χώρους.

 • 13 Μαρτίου 2017, 16:48 | ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Στα πλαίσια της αναβάθμισης της ζώνης χονδρεμπορίου σε «εμπορευματικό πάρκο», όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος, προτείνουμε να περιληφθούν όλες οι κατηγορίες των εμπορικών χρήσεων, όπως περιγράφονται στην κατηγορία 8 των Ειδικών Χρήσεων(δηλ. τα εμπορικά κέντρα (8.6), και οι δημοτικές αγορές (8.3)) και επιπρόσθετα ενδεχομένως η χρήση μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων (5).
  Από την άλλη, όπως εξαιρέθηκαν οι κατηγορίες (30) -κέντρα μεταφόρτωσης απορριμμάτων και η (33) -εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, θα προτείναμε να εξαιρεθεί και η χρήση (34) – εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που θεωρούμε ότι δεν συνάδει με την χρήση του εμπορευματικού πάρκου.

  Λούκου Ελένη
  αρχιτέκτων

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:25 | Κατερίνα Δαναδιάδου, Σοφία Παρθενοπούλου

  Εξαίρεση: Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:53 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα των χρήσεων γης, ακόμα και στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας.

  Συνεπώς στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 να συμπεριληφθεί η χρήση: 36.2 «Υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα αυτών».

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με:
  • το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008) «Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτόν, με το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται:… Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών» (άρθρο 2).
  • το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011): σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων).

 • 1.Το (18) να αντικατασταθεί ως εξής:
  «(18) Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»

  2.Προτείνεται η διαγραφή των χρήσεων 13 και 14 στην τελευταία παράγραφο και η αντικατάστασή της ως εξής:
  «Οι πιο πάνω με κωδικό (1), (11), (12) και (16) χρήσεις αποτελούν υποστηρικτικές δραστηριότητες του εμπορευματικού πάρκου και επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές και σε ποσοστό έως 40% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα/ πάρκου, συμπεριλαμβανομένων στο παραπάνω ποσοστό και των υπολοίπων χρήσεων του τριτογενούς τομέα.»

  Αιτιολόγηση:
  Έχει παραμείνει από τον προηγούμενο νόμο ότι οι χρήσεις 13 και 14 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Αυτό όμως εμποδίζει τη λειτουργία τους αυτοτελώς ή εντός χώρων πρατηρίων υγρών καυσίμων.

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:51 | ARCANIA BETA PROPERTIES

  1)Το υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης είναι προς την ορθή κατεύθυνση και αποσκοπεί στο να διευρύνει σε επίπεδο επιτρεπόμενων χρήσεων γης τις κατηγορίες περιοχών με παραγωγικό – οικονομικό χαρακτήρα, προσαρμοζόμενο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, με θετικές επιδράσεις σε επίπεδο απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης.
  Τροχοπέδη σε αυτή τη προσπάθεια αποτελούν οι χρονοβόρες διαδικασίες που ενδεχομένως απαιτηθούν δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος (βλέπε άρθρο 18). Η πρόταση μας είναι σε περιοχές με οικονομικό – παραγωγικό χαρακτήρα, όπως Χονδρεμπόριο όπου έχουν ήδη θεσμοθετηθεί Μελέτες καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΠ, Πολεοδομικές Μελέτες), οι νέες χρήσεις γης που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος προεδρικού διατάγματος να εφαρμοσθούν άμεσα (από την δημοσίευση του παρόντος) παράλληλα με τις χρήσεις που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, ακόμα και σε περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται συνήθως για την τροποποίηση ενός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΠ, Πολεοδομικές Μελέτες) είναι σημαντικός (κατ’ ελάχιστον 5 έτη).
  2) Ορισμένες χρήσεις δεν είναι συμβατές. Επί παραδείγματι στις περιοχές Χονδρεμπορίου επιτρέπονται χρήσεις όπως Χώροι Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμμάτων (34) πού δεν συνάδει με τις επιτρεπόμενες εμπορικές χρήσεις, όπου εξ ορισμού υπάρχουν Χώροι Συνάθροισης Κοινού (12). Θα μπορούσε κατά συνέπεια είτε να διαγραφεί η μή συμβατή αυτή χρήση από τις περιοχές Χονδρεμπορίου καθ’ ότι η εν λόγω χρήση συνάδει περισσότερο με Παραγωγικές Δραστηριότητες Υψηλής Όχλησης (Χώρος Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (34), είτε να προβλεφθεί οτι στα υπο κατάρτιση νέα πολεοδομικά σχέδια που θα προωθηθούν από τους Δήμους να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν οι υπάρχουσες χρήσεις, ώστε να αποφευχθεί δυσαρμονία μεταξύ των νέων και παλαιών εγκαταστάσεων, πάντοτε εντος των πλαισίων των επιτρεπομένων χρήσεων.
  3) Προτείνουμε να περιληφθεί στις περιοχές Χονδρεμπορίου και η δραστηριότητα όπως Εμπορικά Κέντρα (8.6). Η διαφορά μεταξύ Πολυκαταστημάτων και Εμπορικών Κέντρων είναι πολύ μικρή και αφορά βασικά τον τρόπο διαχείρισης ενός Συγκροτήματος. Για την ARCANIA BETA PROPERTIES
  Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο:
  Άρθρο 10 Χονδρεμπόριο, σελ.10
  Οι Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών είναι συνήθως σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1:
  «38 Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών».
  Επίσης, να προστεθεί και η κατηγορία 36.2, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1.

 • 13 Μαρτίου 2017, 11:13 | ARCANIA BETA PROPERTIES

  1)Το υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης είναι προς την ορθή κατεύθυνση και αποσκοπεί στο να διευρύνει σε επίπεδο επιτρεπόμενων χρήσεων γης τις κατηγορίες περιοχών με παραγωγικό – οικονομικό χαρακτήρα, προσαρμοζόμενο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, με θετικές επιδράσεις σε επίπεδο απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης.
  Τροχοπέδη σε αυτή τη προσπάθεια αποτελούν οι χρονοβόρες διαδικασίες που ενδεχομένως απαιτηθούν δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος (βλέπε άρθρο 16). Η πρόταση μας είναι σε περιοχές με οικονομικό – παραγωγικό χαρακτήρα, όπως Χονδρεμπόριο όπου έχουν ήδη θεσμοθετηθεί Μελέτες καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΠ, Πολεοδομικές Μελέτες), οι νέες χρήσεις γης που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος προεδρικού διατάγματος να εφαρμοσθούν άμεσα (από την δημοσίευση του παρόντος) παράλληλα με τις χρήσεις που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, ακόμα και σε περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος που απαιτείται συνήθως για την τροποποίηση ενός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΠ, Πολεοδομικές Μελέτες) είναι σημαντικός (κατ’ ελάχιστον 5 έτη).
  2) Ορισμένες χρήσεις δεν είναι συμβατές. Επί παραδείγματι στις περιοχές Χονδρεμπορίου επιτρέπονται χρήσεις όπως Χώροι Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμμάτων (34) πού δεν συνάδει με τις επιτρεπόμενες εμπορικές χρήσεις, όπου εξ ορισμού υπάρχουν Χώροι Συνάθροισης Κοινού (12). Θα μπορούσε κατά συνέπεια είτε να διαγραφεί η μή συμβατή αυτή χρήση από τις περιοχές Χονδρεμπορίου καθ’ ότι η εν λόγω χρήση συνάδει περισσότερο με Παραγωγικές Δραστηριότητες Υψηλής Όχλησης (Χώρος Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (34), είτε να προβλεφθεί οτι στα υπο κατάρτιση νέα πολεοδομικά σχέδια που θα προωθηθούν από τους Δήμους να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν οι υπάρχουσες χρήσεις, ώστε να αποφευχθεί δυσαρμονία μεταξύ των νέων και παλαιών εγκαταστάσεων, πάντοτε εντος των πλαισίων των επιτρεπομένων χρήσεων.
  3) Προτείνουμε να περιληφθεί στις περιοχές Χονδρεμπορίου και η δραστηριότητα όπως Εμπορικά Κέντρα (8.6). Η διαφορά μεταξύ Πολυκαταστημάτων και Εμπορικών Κέντρων είναι πολύ μικρή και αφορά βασικά τον τρόπο διαχείρισης ενός Συγκροτήματος.

  Για την ARCANIA BETA PROPERTIES
  Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • 12 Μαρτίου 2017, 14:52 | Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής – Ιωάννης Μίνης, Πρόεδρος

  Από το σχέδιο ΠΔ δεν καθίσταται σαφές αν επιτρέπεται η εγκατάσταση οργανωμένου υποδοχέα επιχειρήσεων εφοδιαστικής (όπως για παράδειγμα Επιχειρηματικού/ Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας του άρθρου 14, Ν.4302/2014) και σε ποιες από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων

 • 12 Μαρτίου 2017, 14:13 | Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής – Ιωάννης Μίνης, Πρόεδρος

  Για ορισμένες ειδικές κατηγορίες χρήσεων στην γενική κατηγορία χρήσεων (9), αναφέρεται μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εντός Εμπορευματικού Πάρκου, παρότι υπάρχουν σαφείς ρυθμίσεις στο ν. 3982/2011 που αφορά τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Προτείνεται ευθυγράμμιση με τον ν. 3982/2011.

 • Στην περίπτωση «11.Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης χωρίς νοσηλεία και μόνον εφόσον η περιοχή έχει πολεοδομηθεί»
  προτείνεται η απαλοιφή των λέξεων «χωρίς νοσηλεία», διότι τόσο στις δημόσιες δομές, όσο και στους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν υφίσταται νοσηλεία. Επομένως η εν λόγω διατύπωση είναι εκ του περισσού.

 • 10 Μαρτίου 2017, 14:38 | Σπύρος Πετρολέκας

  Εκτιμάται ότι είναι σε ορθή κατεύθυνση η διάθεση του παρόντος Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος να διευρύνει σε επίπεδο επιτρεπόμενων χρήσεων γης τις κατηγορίες περιοχών με παραγωγικό – οικονομικό χαρακτήρα, προσαρμοζόμενο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, όπου η ενίσχυση των επενδύσεων και της απασχόλησης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα μας.
  Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της παραπάνω στρατηγικής υποσκάπτεται επί της ουσίας από τις χρονοβόρες διαδικασίες που θα απαιτηθούν ώστε αυτή να εφαρμοσθεί σε περιοχές όπου ήδη έχουν θεσμοθετηθεί Μελέτες καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδομικές Μελέτες). Έτσι, σε αυτές τις περιοχές, προτείνεται να θεωρούνται άμεσα επιτρεπόμενες οι χρήσεις γης του παρόντος Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, ειδικά σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες περιοχών με παραγωγικό – οικονομικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η εκεί εφαρμογή των διευρυμένων περιοχών χρήσεων γης θα απαιτήσει την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος της τάξης των 10 ετών – μέσος χρόνος που απαιτείται για την τροποποίηση ενός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή την αναθεώρηση μιας Πολεοδομικής Μελέτης.
  Ενδεικτική περίπτωση περιοχής παραγωγικού χαρακτήρα είναι το «Χονδρεμπόριο», που περιγράφεται στο άρθρο 7 του από 23.2.1987 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), για την οποία προτείνουμε, από τη δημοσίευση του παρόντος, παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ακόμα και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί, να ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

  Σπύρος Πετρολέκας
  τοπογράφος – χωροτάκτης

 • Νομίζω ότι με κωδικό (27α) θα πρέπει να εντάξετε και τους
  «Σταθμούς (parking) για την στάθμευση αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR)».
  Η αιτιολόγηση έχει ως εξής:
  Η στάθμευση βυτιοφόρων/φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο, εύφλεκτα αέρια υπό πίεση κ.τ.λ.) στην παρούσα φάση δεν καλύπτεται, στη χώρα μας, από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους σταθμούς βαρέων οχημάτων (υποσύνολο των βαρέων οχημάτων είναι τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλών (ADR)).
  Ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από γειτονικές ή μη χώρες, με σκοπό τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, είναι εξαιρετικά μεγάλος. Παράλληλα, μεγάλος είναι και ο αριθμός των οχημάτων εταιρειών ή εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια και διενεργούν εθνικές μεταφορές επικινδύνων φορτίων μέσα στον χρόνο. Τα προαναφερθέντα οχήματα σταθμεύουν κατά την διάρκεια της νύχτας σε παραδρόμους ή στις Λ.Ε.Α. εθνικών οδών, στα διόδια των εθνικών δρόμων και σε βιομηχανικές περιοχές (για παράδειγμα Ασπρόπυργος Αττικής, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) αλλά αρκετές φορές και εντός πόλεων (π.χ. στον περιφερειακό στα Τουρκοβούνια της Αθήνας). Αυτοί οι «χώροι» στάθμευσης, δεν είναι κατάλληλοι για την στάθμευση τέτοιων οχημάτων και είναι προφανείς οι κίνδυνοι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης αλλά και οι περιπτώσεις κλοπών, βανδαλισμών κ.ά. Επίσης οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων λειτουργούν ατύπως, διότι στερούνται αδείας (αφού το ΥΠΕΚΑ απαξιώνει επί έτη να συνυπογράψει το σχέδιο της σχετικής Κ.Υ.Α. που έχει συνταχθεί από το συναρμόδιο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ) και δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές απαιτήσεις στάθμευσης τέτοιων οχημάτων, όπως αυτές καθορίζονται στην διακρατική συμφωνία ADR, όπως η τελευταία ισχύει. Η πρόβλεψη λοιπόν από πλευράς χρήσεων γης θα διευκολύνει την (μελλοντική) εγκατάσταση τέτοιων σταθμών (parking), όταν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου για την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. ,με θέμα τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).
  Ας είμαστε προνοητικοί και όχι «επιμηθείς» …

  Για τη ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ
  Βαγγέλης Διεννης
  Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ – Α.Μ. ΤΕΕ :13.771
  Κίρκης 8 – 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ

 • 5 Μαρτίου 2017, 00:14 | ΜΠΕΖΑΝΤΕ Χριστίνα

  Σε συνέχεια της προτεινόμενης εισαγωγής Ειδικής Κατηγορίας Χρήσης Κτιρίων 9.2 “Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου” (βλ.σχόλιο επί του αρθ.1), είναι αναγκαία νομίζω η ακόλουθη προσθήκη στα επιτρεπόμενα μέσα στις περιοχές Χονδρεμπορίου:

  9.2 Επαγγελματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας αγαθών ασκούμενες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκευσης εμπορεύσιμων αγαθών.

 • Με βάση τον Ν. 4277/2014 προβλέπεται η χωροθέτηση αποτεφρωτηρίου σε ζώνες χονδρεμπορίου. Επιθυμούμε να προβλεφθεί και από το παρόν ΠΔ.