• Σχόλιο του χρήστη 'Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής - Ιωάννης Μίνης, Πρόεδρος' | 12 Μαρτίου 2017, 14:13

    Για ορισμένες ειδικές κατηγορίες χρήσεων στην γενική κατηγορία χρήσεων (9), αναφέρεται μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εντός Εμπορευματικού Πάρκου, παρότι υπάρχουν σαφείς ρυθμίσεις στο ν. 3982/2011 που αφορά τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Προτείνεται ευθυγράμμιση με τον ν. 3982/2011.