• Σχόλιο του χρήστη 'Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής - Ιωάννης Μίνης, Πρόεδρος' | 12 Μαρτίου 2017, 14:52

    Από το σχέδιο ΠΔ δεν καθίσταται σαφές αν επιτρέπεται η εγκατάσταση οργανωμένου υποδοχέα επιχειρήσεων εφοδιαστικής (όπως για παράδειγμα Επιχειρηματικού/ Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας του άρθρου 14, Ν.4302/2014) και σε ποιες από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων