• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. & ΠΟΛ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ' | 13 Μαρτίου 2017, 11:29

    Θα πρέπει να διευκρινιστούν στις αναφερόμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι συμβατές με τη χρήση γενικής κατοικίας ήτοι μικρές αποθήκες λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διανομή τύπου, μικρές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συσκευασίας χαμηλής όχλησης και μικρές αποθήκες για την εξυπηρέτηση κατοικιών. Περιορισμένος αριθμός και συγκεκριμένες θέσεις γιατις εγκαταστάσεις κεραιών.