• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Νικολάου' | 13 Μαρτίου 2017, 11:34

    Ειδική χρήση (47) – Εγκαταστάσεις υποδοχής & φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων: Η μέγιστη δυναμικότητα πρέπει να μειωθεί σε 100 άτομα, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες και να μην δημιουργηθούν γκέτο που θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τα αστικά μας κέντρα.